Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Wydawnictwa

 

Artykuł naukowy pt. „Pogórze Przemyskie Landscape Park Complex as a Habitat for Rare and New to Poland Pinnualria Species”

Obszary torfowiskowe południowo-wschodniej Polski są miejscem występowania wielu interesujących, niejednokrotnie zagrożonych i rzadkich lub nawet nowych dla Polski okrzemek. Przeprowadzone w latach 2022–2023 badania na terenie trzech parków krajobrazowych (Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”) pozwoliły wyróżnić wiele rzadkich i zagrożonych gatunków z rodzaju Pinnularia, w tym także nowych dla Polski. W artykule naukowym opublikowanym w "Journal of Ecological Engineering" w dniu 1 stycznia 2024 roku, we współpracy z wybitnymi naukowcami; dr hab. Teresą Nogą i dr. inż. Anitą Poradowską z Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawiono dokładną charakterystykę morfologiczno-ekologiczną sześciu rzadkich lub zagrożonych gatunków Pinnularia, wśród których dwa okazały się nowe dla Polski (Pinnularia lokana and P. esoxiformangusta).

Artykuł naukowy pt. „Pogórze Przemyskie Landscape Park Complex as a Habitat for Rare and New to Poland Pinnualria Species” to rezultat interdyscyplinarnej współpracy, która rzuciła nowe światło na bogactwo przyrodnicze Parków Krajobrazowych. Ta publikacja stanowi cenny wkład w zrozumienie i dokumentację unikalnych gatunków okrzemek w kontekście ochrony środowiska.

Tekst: Teresa Noga, Jolanta Skubisz, Anita Poradowska

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

 


MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Park Krajobrazowy Lasy Janowskie"

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO KARTPOL LUBLIN

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie w skali 1:50 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu, pixabay.com


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:

Mapa

Rewers Mapy

 

 

OKRZEMKI OBSZARÓW TORFOWISKOWYCH W WYBRANYCH PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA

 
 
 
 
Publikacja opiera się na badaniach naukowych, przeprowadzonych w latach 2022-2023 na terenie trzech parków krajobrazowych: Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczański Park Krajobrazowy oraz Park Krajobrazowy „Lasy Janowskie”. Badania wyraźnie pokazują, że obszary torfowiskowe są miejscem występowania wielu interesujących, niejednokrotnie zagrożonych i rzadkich lub znanych z niewielkiej liczby stanowisk okrzemek. Autorki przybliżają czytelnikom fascynujący świat jednokomórkowych mikroorganizmów, które odgrywają istotną rolę w ekosystemach torfowiskowych. Publikacja stanowi ważny wkład w kształtowanie świadomego podejścia do ochrony przyrody w tym regionie.

Tekst: Jolanta Skubisz, Teresa Noga
Recenzja: dr inż. Anita Poradowska
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-67325-48-6
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ
 

 
PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom IV, Ssaki
 
 
W książce zostało opisanych wiekszość gatunków ssaków, które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik, Grzegorz Hop
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-67325-41-7
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ   


   

 „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu”

Dzięki realizacji projektu pt.: „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu”, w latach 2021-2022, poprawiono warunki bytowania i rozrodu gatunku, oraz wykryto stanowiska występowania tego tajemniczego zwierzęcia. Działania te potwierdziły, ze podkarpackie parki krajobrazowe są ważną ostoją tych rzadkich i ginących zwierząt. Przedmiotowa publikacja podsumowuje ten projekt, ale ma na celu także przybliżyć wiedzę o tych skrytych zwierzętach, ich życiu, które toczy się tuż obok nas, o zagrożeniach, którym muszą stawić czoła we współczesnym świecie, oraz o tym, w jaki sposób możemy im pomagać. Znajdą się w niej także krótkie opisy wszystkich gatunków pilchów, których obecność stwierdzono na obszarze naszego kraju.

 

Tekst: Dariusz Kozik

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023

Nakład: 1000 szt.

ISBN 978-83-67325-39-4

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ     


"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Winne-Podbukowina” w Bachórcu koło Dubiecka"

Przewodnik ma na celu przede wszystkim przybliżenie wiedzy o torfowiskach,  pokazanie jak bardzo cenny pod względem występowania różnorodnych, nierzadko chronionych gatunków flory i fauny jest omawiany teren. Torfowiska to obecnie jedne z najszybciej zanikających ekosystemów naszej strefy klimatycznej. Właściwa edukacja ekologiczna służy zatem wykształceniu pewnej aktywności i odpowiedzialności za los przyrody, otoczenia, w którym człowiek żyje. Przewodnik ten ma być także zachętą do poznania środowiska, w którym żyjemy. Ma zmotywować do kontaktu z przyrodą, zachęcić do obserwacji gatunków, opisanych w przewodniku.

Tekst: Magdalena Capecka

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023

Nakład: 1000 szt.

ISBN 978-83-67325-46-2

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wersja PDF do pobrania TUTAJ


POZJA PIĘCIU PARKÓW, Tom II

 

Zbiór wybranych wierszy III, IV, V i VI edycji konkursu poezji przyrodniczej "Poeta przyrodniczy", organizowanego corocznie przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Tomik zawiera najlepsze wiersze młodzieży szkolnej oraz osób dorosłych z terenu parków krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu. Ponadto znajdują sie w nim opisy wszystkich tych parków, a tażke liczne fotografie.

Redakcja, wstęp, teksty, zdjęcia: Ewelina Krupa

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022

ISBN 978-83-67325-20-2

Nakład 1000 szt.

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wersja PDF do pobrania TUTAJ     


ŚCIENNY KALENDARZ PRZYRODNICZY 2023/2024

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL

Nakład: 500 szt.

Kalendarz zawiera m.in. opisy gatunków roślin i zwierząt, miejsc w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu, oznaczone są w nim również przyrodnicze święta.

Teksty: Ewelina Krupa

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022

Wydruk kalendarza dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie


OWADY W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA

Publikacja ma na celu przedstawienie w przystępny sposób informacji o wybranych owadach i środowisku, w którym występują.

 

Tekst: Jolanta Skubisz

Recenzja: dr inż. Tomasz Olbrycht

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022

Nakład: 2000 szt.

ISBN 978-83-67325-21-9

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

 PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom III, Ptaki

   
 
W przewodniku zostały opisane rzadkie gatunki ptaków (wymagajace ochrony czynnej), które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik, Justyna Kamińska
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-67325-15-8
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ
 

"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Za Niwą” w Horyńcu-Zdroju"

 

Przewodnik ma na celu przede wszystkim przybliżenie wiedzy o przyrodzie, osobliwościach tego zakątka. Przyczyni się to do poznania biologii oraz znaczenia drzew, które najczęściej można spotkać w okolicach Horyńca-Zdroju: dębu szypułkowego (Quercus robur), sosny pospolitej (Pinus sylvestris), brzozy brodawkowatej (Betula pendula) czy olszy czarnej (Alnus glutinosa). Zostały tu przedstawione także różnorakie ciekawostki na temat powyższych gatunków drzew. Przewodnik odkryje również przed czytelnikiem świat niezwykłych organizmów jakimi są porosty, które odgrywają ogromną rolę w przyrodzie, na co dzień niedostrzegalną i niedocenioną oraz wiele innych ciekawych informacji.

Tekst: Magdalena Capecka

Realizacja wydawnicza: Studio Grafiki i Reklamy „EFEKT” Jakub Olczyk, Przemyśl 2022

Nakład: 1000 szt. 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Wersja PDF do pobrania TUTAJ    


MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego"

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego w skali 1:50 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu, pixabay.com


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:

Mapa w formacie JPEG


POROSTY W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA

   
 
Publikacja ma na celu przybliżyć temat porostów oraz ukazać ich różnorodność gatunkową, przedstawić ich znaczenie, wartości jakie ze sobą niosą oraz pokazać piękno jakie w sobie kryją.
 
 
Tekst: Jolanta Skubisz
Recenzja: dr hab. Teresa Noga, prof. UR
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2021
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-66309-81-4
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ

PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom II, Płazy i Gady

   
 
W przewodniku zostały opisane gatunki płazów i gadów, które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2021
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-66309-77-7
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ
 

 

MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Parki Krajobrazowe: Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej"

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parków Krajobrazowych:  Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej w skali 1:50 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu, pixabay.com


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:

Mapa w formacie JPEG


FOLDERY O PARKACH KRAJOBRAZOWYCH

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nakład: 5 000 szt.

Foldery zawierają informacje oraz zdjęcia o walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu

PLIKI DO POBRANIA:

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie


MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

 

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w skali 1:40 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:
 
 

 
 
ŚCIENNY KALENDARZ PRZYRODNICZY 2021/2022
 
 

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL

Nakład: 500 szt.

Kalendarz zawiera ciekawostki przyrodnicze na każdy miesiąc, są w nim również oznaczone wszystkie ważniejsze święta przyrodnicze.

Teksty: Ewelina Krupa

Autorzy zdjęć: Reto Fürst, Hubert Kocbus, Ewelina Krupa, Izabela Pierzchała, Maciej Sebastianka

 

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom I, Motyle dzienne
 
   
 
W przewodniku zostało opisanych blisko 60 gatunków motyli dziennych, które zasiedlają tereny Podkarpacia. 
Publikacja ma na celu ukazanie piękna i różnorodności świata motyli tu występujących oraz wzbogacenie wiedzy o ich morfologii i bionomii także wśród osób, które na co dzień nie zajmują się naukami przyrodniczymi.
 
Tekst: Dariusz Kozik
Recenzja: dr inż. Tomasz Jaworski
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2019
ISBN 978-83-66309-13-5
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ

KALENDARZ ŚCIENNY duży 2017, KALENDARZ BIURKOWY mały 2017

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL

Nakład: 500 szt. kalendarz biurkowy mały 2017

             500 szt. kalendarz duży 2017


POZJA PIĘCIU PARKÓW, Tom I
 
    
 
 
Zbiór wierszy I i II edycji konkursu poetyckiego "Poeta przyrodniczy",
zawierajacy wiersze pisane przez młoedzież i osoby dorosłe z obszaru parków krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu, tj,
Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie", Parku Krajobraazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, czyli z tytułowych "pięciu parków".
Publikacja zawiera łącznie 107 wierszy, składa sie z pięciu rozdziałów, z którego każdy zaczyna się opisem danego parku.
Znajdziemy w niej również liczne zdjęcia.
 
Redakcja, wstęp, teksty, zdjęcia: Ewelina Krupa
Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2016
ISBN 978-83-65551-18-4
Nakład: 2000 szt.
"Poezja pięciu parków" w wersji elektronicznej: /images/files/POEZJA PIĘCIU PARKOW.pdf

 
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
 
 
 
 
Autor: Ewelina Krupa
Wydawnictwo HEDOM Krosno, Przemyśl 2015
ISBN 978-83-63784-12-6
Nakład: 2000 szt.
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

"PRZEMYSKIE KRAJOBRAZY"

Informator przyrodniczy. 1998.

Wydawnictwo "Przyroda województwa przemyskiego" z 1993 roku.

Uaktualniły tekst: Stanisława Bańcarz, Maria Mryczko, Ewa Ozimek. ISBN 83-905033-8-7.

Nakład: 3 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA DOLINA HOŁUBLI"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1993.

Tekst: Joanna Kułaczek, Przemysław Kunysz, Ewa Zapałowska.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"WĘDRUJEMY PO SZLAKACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Przewodnik przyrodniczo-turystyczny. 1994.

Tekst: Ewa Zapałowska, Przemysław Kunysz, Andrzej Macina.

ISBN 83-86666-03-X

NAKŁAD WYCZERPANY

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI CHROŃMY PRZYRODĘ"

Tekst na podstawie wyróżnionych prac konkursu literacko-plastycznego

pt.. "Zagrożenia jakie niosą dla środowiska przyrodniczego odpady stałe i płynne będące wynikiem ludzkiej działalności. 1994.

Opracowała: Elżbieta Pietrusiak. 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE PUSZCZY SOLSKIEJ I POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI"

Przewodnik. 1994.

Tekst: Ryszard Kosterkiewicz.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA PO TORFOWISKU WINNE-PODBUKOWINA"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1995.

Tekst: Witold Maślanka. 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Składanka turystyczno-przyrodnicza. 1995.

Tekst: Stanisława Bańcarz.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA BUKOWY LAS POD NAROLEM"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1996.

Tekst Elżbieta Pietrusiak.

ISBN 83-905033-1-X.

Nakład 3 000 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

"PO DROGACH I BEZDROŻACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Przewodnik rowerowy. 1997.

Tekst: Ryszard Kosterkiewicz.

ISBN 83-905033-3-6.

Nakład 2 000.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOPANINY W DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1998.

Tekst Małgorzata Tarczyńska Góra, Robert Hatylak, Przemysław Kunysz.

ISBN 83-905033-7-9.

Nakład 3 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HORYNIEC - NOWINY HORYNIECKIE"

Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-kulturowej. 1998.

Tekst: Stanisława Bańcarz, Robert Hatylak, Małgorzata Tarczyńska-Góra.

ISBN 83-905033-6-0.

Nakład 4 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ODPOCZYWAMY Z PIOSENKĄ I GITARĄ

W POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM"

Śpiewnik piosenek rajdowych. 1999.

Tekst: Stanisława Bańcarz.

ISBN 83-910666-1-4.

Nakład 3 700 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMI PRZEMYSKIEJ", "PTAKI PODKARPACIA"

Zeszyt naukowy z zakresu ornitologii.

Aktualnie ukazało się 9 zeszytów omawiających awifaunę Polski Południowo-Wschodniej.

Nakład 400 szt. każdy tom.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY POLANKI w Bykowcach koło Sanoka"

Przewodnik terenowy, 2001.

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Brzozów

Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

Tekst Małogorzata Tarczyńska-Góra

Przemysław Kunysz

Maciej Lauterbach

ISBN 83-88754-05-X 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z PLECAKIEM I GITARĄ PRZEZ PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH"

Śpiewnik, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Brzozów

Nadleśnictwo Bircza

Nadleśnictwo Brzegi Dolne

Nadleśnictwo Lesko

Urząd Gminy Olszanica

Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych

Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów

Ośrodek Wczasowy Służby Więziennej w Olszanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Uhercach Mineralnych

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

Urząd Miasta i Gminy Lesko

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-85426-96-5 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY"

Składanka, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Urząd Gminy Horyniec

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu

Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Horyniec

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-910666-0-6

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH"

Folder - wersje językowe: angielska, niemiecka, rosyjska, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława BAńcarz, Jacek Grzegorzak

ISBN-83-910666-0-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOBYLE JEZIORO W HUCIE ZŁOMY"

Przewodnik terenowy, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Narol

Tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Sebastianka

ISBN 83-910666-9-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PRZEWODNIK ORNITOLOGICZNY PO PARKU KRAJOBRAZOWYM POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I PARKU KRAJOBRAZOWYM GÓR SŁONNYCH"

Przewodnik ornitologiczny, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Przemysław Kunysz

ISBN 83-910666-7-3 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE PUSZCZY SOLSKIEJ,

POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI,

POGÓRZA PRZEMYSKIEGO, GÓR SŁONNYCH"

Informator, 2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ"

Folder, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PTAKI POLSKICH KARPAT WSCHODNICH I PODKARPACIA"

Tom I, J. Hordowski, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

MERCATOR Przemyśl

Tom II, Przemysław Kunysz, Józef Hordowski, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Folder - wersje językowe: angielska, niemiecka, rosyjska, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-4-9 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"KAPLICZKI ZABYTKOWE W PARKU KRAJOBRAZOWYM POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Folder, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-6-5 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA DENDROLOGICZNO-EDUKACYJNA DRZEWA PARKU PODWORSKIEGO W JURECZKOWEJ"

Folder, 2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Urząd Miasta Ustrzyki Dolne

Nadleśnictwo Bircza

Fundacja Karpacka Polska

Tekst Stanisława Bańcarz, Małgorzata Tarczyńska-Góra, Barbara Królak, Przemysław Kunysz 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze jako terenowe formy edukacji ekologicznej.

2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-913812-7-7

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoczywamy z piosenką i gitarą w Roztoczańskich Parkach Krajobrazowych.

Śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-02-8 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-00-1 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Parki Krajobrazowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych."

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-913812-6-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Landscape Parks of Solska Primeval Forest of Southern Roztocze of Pogórze Przemyskie of Słonne Mountains"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Roztoczańskie Parki Krajobrazowe"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-913812-8-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zwiedzamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z gitarą i piosenką"

śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-02-8 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Horyniec-Nowiny Horynieckie

Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych", 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-89479-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Misteria w rezerwacie przyrody Kalwaria Pacławska"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Klasztor OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Tekst O. Krzysztof Hura, Grzegorz Hop, Stanisław Kaczmaryk. Zdjęcia O. Jacek Michno

ISBN 83-89479-07-9

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zwiedzamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z gitarą i piosenką"

śpiewnik, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-08-7 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Na Górze Sobień"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Krzysztof Jurczak

ISBN 83-89479-10-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Piesze wędrowki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Małgorzata Tarczyska-Góra, Przemysław Kunysz, Robert Bańkosz, Grzegorz Hop, Mirosław Charydczak

ISBN - 83-89479-11-7 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Za Niwą"

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Małgorzata Tarczyska-Góra, Barbara Królak, Grzegorz Szafran, Przemysław Kunysz

ISBN 83-89479-05-5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Odpoczywamy z piosenką i gitarą w roztoczańskich parkach krajobrazowych"

śpiewnik, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-919627-2-5 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rola samorządu terytorialnego i parku krajobrazowego w zrównoważonym rozwoju regionu."

Międzynarodowa Konferencja Horyniec Zdrój, 28-30 września 2004

referaty, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

ISBN - 83-89479-14-1 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ptaki Podkarpacia"

Tom 10. 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Praca zbiorowa

ISBN 83-89479-12-5

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Pogórze Przemyskie"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Przemysław Kunysz. Zdjęcia Marcin Karetta, Przemysław Kunysz

ISBN - 83-89479-13-3

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE Puszczy Solskiej Południoworoztoczański Pogórza"

Przemyskiego Gór Słonnych

2005

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Stanislawa Bańcarz

Wydanie III

ISBN 83-919627-8-4 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MONOGRAFIA Przyrodniczo-Historyczna Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego"

2005

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Radosław Janicki

Zdjęcia: Radosław Janicki

ISBN 83-89479-16-8 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ptaki Zbiorowisk Łąkowych Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
POGÓRZE PRZEMYSKIE Ochrona derkacza Crex crex"

2005

Tekst: Przemysław Kunysz

Zdjęcia: Marek Kosiński, Marcin Karetta, Przemysław Kunysz

ISBN 83-89479-15-X 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze jako terenowe formy edukacji ekologicznej"

2005

Tekst: Stanisława Bańcarz 

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

2006

Tekst: Stanisława Bańcarz

ISBN 83-923027-2-9

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wędrówki po szlakach turystycznych roztoczańskich parków krajobrazowych"

2006

Tekst: Praca zbiorowa ZPK w Przemyślu

Wydawca: PCKiS w Lubaczowie, ZPK w Przemyślu 

NAKŁAD WYCZERPANY*CD* GŁOSY PTAKÓW OSO Natura 2000 *Pogórze Przemyskie*

2006

Praca zbiorowa

Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ATLAS Przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Pogórze Przemyskie"

2007

Tekst: Przemysław Kunysz

Mapy: Michał Ferenc 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PTAKI PODKARPACIA nr 11"

2007

Praca zbiorowa

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ATLAS Przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Góry Słonne"

2008

Tekst: Przemysław Kunysz

Mapy: Michał Ferenc 

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ 2009

2008

Praca zbiorowa

Wydawca: WFOŚiGW Rzeszów,

 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z PIOSENKĄ I GITARĄ PO PARKACH KRAJOBRAZOWYCH: POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH"

Śpiewnik, 2009 rok

Wydanie wznowione

Przygotowanie do druku: ARW JM

Druk: San Set

Mapki: Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Nakład: 600 sztuk.

NAKŁAD WYCZERPANY
 

"Szkolny Szlak Turystyczny Bohynie"

Przewodnik turystyczny, 2009 rok

Wydano ze środków finansowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Przygotowanie do druku: ARW JM

Druk: San Set

Mapki: Wiesław Szczerba, ARW JM

Nakład: 2000 sztuk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ 2011

2010

Praca zbiorowa

Wydawca: WFOŚiGW Rzeszów, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
 


 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa "Do Ralla"

2011 rok

Wydawca wydania II: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

Urząd Gminy w Krasiczynie

Nakład: 1000 sztuk

ISBN 978-83-89479-24-2


"Piesze wędrówki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych"
2012
Wydanie II sfinansowano ze środków: Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

ISBN: 978-83-89479-25-9

NAKŁAD WYCZERPANY
KALENDARZ 2013

2012

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
KALENDARZ 2014

2013

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
wesrja Iwersja II

KALENDARZ 2015

2014

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
KALENDARZ 2016

2015

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 500 sztuk 

Autorami zdjęć na wykonanych materiałach promocyjnych są:

 1. Ewelina Krupa.
 2. Maciej Sebastianka.
 3. Małgorzata Pociask.
 4. Paweł Dec.

 


 

 

 

       

 

 

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Czerwiec 2024

  Dziś są imieniny: Wita, Jolanty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30