Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Wydawnictwa

PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom IV, Ssaki
 
 
W książce zostało opisanych wiekszość gatunków ssaków, które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik, Grzegorz Hop
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-67325-41-7
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ   


   

 „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu”

Dzięki realizacji projektu pt.: „Czynna ochrona popielicy w parkach krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu”, w latach 2021-2022, poprawiono warunki bytowania i rozrodu gatunku, oraz wykryto stanowiska występowania tego tajemniczego zwierzęcia. Działania te potwierdziły, ze podkarpackie parki krajobrazowe są ważną ostoją tych rzadkich i ginących zwierząt. Przedmiotowa publikacja podsumowuje ten projekt, ale ma na celu także przybliżyć wiedzę o tych skrytych zwierzętach, ich życiu, które toczy się tuż obok nas, o zagrożeniach, którym muszą stawić czoła we współczesnym świecie, oraz o tym, w jaki sposób możemy im pomagać. Znajdą się w niej także krótkie opisy wszystkich gatunków pilchów, których obecność stwierdzono na obszarze naszego kraju.

 

Tekst: Dariusz Kozik

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2023

Nakład: 1000 szt.

ISBN 978-83-67325-39-4

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ          

 


OWADY W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA

Publikacja ma na celu przedstawienie w przystępny sposób informacji o wybranych owadach i środowisku, w którym występują.

 

Tekst: Jolanta Skubisz

Recenzja: dr inż. Tomasz Olbrycht

Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022

Nakład: 2000 szt.

ISBN 978-83-67325-21-9

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

 

Wersja PDF do pobrania TUTAJ

 PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom III, Ptaki

   
 
W przewodniku zostały opisane rzadkie gatunki ptaków (wymagajace ochrony czynnej), które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik, Justyna Kamińska
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2022
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-67325-15-8
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ

MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego"

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego w skali 1:50 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu, pixabay.com


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:

Mapa w formacie JPEG

________________________________________________________________________________________

POROSTY W PARKACH KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA

   
 
Publikacja ma na celu przybliżyć temat porostów oraz ukazać ich różnorodność gatunkową, przedstawić ich znaczenie, wartości jakie ze sobą niosą oraz pokazać piękno jakie w sobie kryją.
 
 
Tekst: Jolanta Skubisz
Recenzja: dr hab. Teresa Noga, prof. UR
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2021
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-66309-81-4
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ

PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom II, Płazy i Gady

   
 
W przewodniku zostały opisane gatunki płazów i gadów, które występują na obszarze administrowanym przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Przedmiotowa publikacja ukazuje ich różnorodność gatunkową w tym regionie poprzez barwne fotografie oraz opisy biologii i cech morfologicznych. 
 
 
Tekst: Dariusz Kozik
Recenzja: dr hab. Jakub Gryz
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2021
Nakład: 1000 szt.
ISBN 978-83-66309-77-7
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ
 

 

MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Parki Krajobrazowe: Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej"

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parków Krajobrazowych:  Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej w skali 1:50 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu, pixabay.com


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:

Mapa w formacie JPEG

________________________________________________________________________________________

FOLDERY O PARKACH KRAJOBRAZOWYCH

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nakład: 5 000 szt.

Foldery zawierają informacje oraz zdjęcia o walorach przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych parków krajobrazowych administrowanych przez Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu

PLIKI DO POBRANIA:

Park Krajobrazowy Gór Słonnych

Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego

Południoworoztoczański Park Krajobrazowy

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej

Park Krajobrazowy Lasy Janowskie


MAPA PRZYRODNICZO-TURYSTYCZNA

"Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

 

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO COMPASS

Nakład: 3 000 szt.

Mapa Parku Krajobrazowego Gór Słonnych w skali 1:40 000 zawiera szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze, infrastrukturę turystyczną, zabytki oraz formy ochrony przyrody. Na odwrocie mapy zamieszczono krótki opis geograficzno-przyrodniczo-kulturowy obszaru wraz ze zdjęciami.

Teksty: pracownicy ZPK w Przemyślu

Autorzy zdjęć: pracownicy ZPK w Przemyślu


 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
 
Pliki do pobrania:
 
 
_____________________________________________________________________________________________
 
 
ŚCIENNY KALENDARZ PRZYRODNICZY 2021/2022
 
 

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL

Nakład: 500 szt.

Kalendarz zawiera ciekawostki przyrodnicze na każdy miesiąc, są w nim również oznaczone wszystkie ważniejsze święta przyrodnicze.

Teksty: Ewelina Krupa

Autorzy zdjęć: Reto Fürst, Hubert Kocbus, Ewelina Krupa, Izabela Pierzchała, Maciej Sebastianka

 

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

_____________________________________________________________________________________________

 

PRZYRODA PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH PODKARPACIA, Tom I, Motyle dzienne
 
   
 
W przewodniku zostało opisanych blisko 60 gatunków motyli dziennych, które zasiedlają tereny Podkarpacia. 
Publikacja ma na celu ukazanie piękna i różnorodności świata motyli tu występujących oraz wzbogacenie wiedzy o ich morfologii i bionomii także wśród osób, które na co dzień nie zajmują się naukami przyrodniczymi.
 
Tekst: Dariusz Kozik
Recenzja: dr inż. Tomasz Jaworski
Realizacja wydawnicza: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2019
ISBN 978-83-66309-13-5
 
Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie
 
Wersja PDF do pobrania TUTAJ
___________________________________________________________________

KALENDARZ ŚCIENNY duży 2017, KALENDARZ BIURKOWY mały 2017

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL

Nakład: 500 szt. kalendarz biurkowy mały 2017

             500 szt. kalendarz duży 2017

___________________________________________________________________
 
 
 
POZJA PIĘCIU PARKÓW, Tom I
 
    
 
 
Zbiór wierszy I i II edycji konkursu poetyckiego "Poeta przyrodniczy",
zawierajacy wiersze pisane przez młoedzież i osoby dorosłe z obszaru parków krajobrazowych administrowanych przez ZPK w Przemyślu, tj,
Parku Krajobrazowego Gór Słonnych, Parku Krajobrazowego "Lasy Janowskie", Parku Krajobraazowego Pogórza Przemyskiego, Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego, czyli z tytułowych "pięciu parków".
Publikacja zawiera łącznie 107 wierszy, składa sie z pięciu rozdziałów, z którego każdy zaczyna się opisem danego parku.
Znajdziemy w niej również liczne zdjęcia.
 
Redakcja, wstęp, teksty, zdjęcia: Ewelina Krupa
Druk: WYDAWNICTWO EDYTORIAL, Przemyśl 2016
ISBN 978-83-65551-18-4
Nakład: 2000 szt.
"Poezja pięciu parków" w wersji elektronicznej: /images/files/POEZJA PIĘCIU PARKOW.pdf
__________________________________________________________________________________________
 
PRZEWODNIK TURYSTYCZNY
Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego
 
 
 
 
Autor: Ewelina Krupa
Wydawnictwo HEDOM Krosno, Przemyśl 2015
ISBN 978-83-63784-12-6
Nakład: 2000 szt.
 
 
____________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

"PRZEMYSKIE KRAJOBRAZY"

Informator przyrodniczy. 1998.

Wydawnictwo "Przyroda województwa przemyskiego" z 1993 roku.

Uaktualniły tekst: Stanisława Bańcarz, Maria Mryczko, Ewa Ozimek. ISBN 83-905033-8-7.

Nakład: 3 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA DOLINA HOŁUBLI"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1993.

Tekst: Joanna Kułaczek, Przemysław Kunysz, Ewa Zapałowska.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"WĘDRUJEMY PO SZLAKACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Przewodnik przyrodniczo-turystyczny. 1994.

Tekst: Ewa Zapałowska, Przemysław Kunysz, Andrzej Macina.

ISBN 83-86666-03-X

NAKŁAD WYCZERPANY

                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MYŚLĄC O PRZYSZŁOŚCI CHROŃMY PRZYRODĘ"

Tekst na podstawie wyróżnionych prac konkursu literacko-plastycznego

pt.. "Zagrożenia jakie niosą dla środowiska przyrodniczego odpady stałe i płynne będące wynikiem ludzkiej działalności. 1994.

Opracowała: Elżbieta Pietrusiak. 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE PUSZCZY SOLSKIEJ I POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI"

Przewodnik. 1994.

Tekst: Ryszard Kosterkiewicz.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA PO TORFOWISKU WINNE-PODBUKOWINA"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1995.

Tekst: Witold Maślanka. 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Składanka turystyczno-przyrodnicza. 1995.

Tekst: Stanisława Bańcarz.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA BUKOWY LAS POD NAROLEM"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1996.

Tekst Elżbieta Pietrusiak.

ISBN 83-905033-1-X.

Nakład 3 000 szt.

 

 

 

 

 

 

 

 

"PO DROGACH I BEZDROŻACH PARKU KRAJOBRAZOWEGO POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Przewodnik rowerowy. 1997.

Tekst: Ryszard Kosterkiewicz.

ISBN 83-905033-3-6.

Nakład 2 000.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOPANINY W DĄBRÓWCE STARZEŃSKIEJ"

Przewodnik po ścieżce dydaktyczno-przyrodniczej. 1998.

Tekst Małgorzata Tarczyńska Góra, Robert Hatylak, Przemysław Kunysz.

ISBN 83-905033-7-9.

Nakład 3 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HORYNIEC - NOWINY HORYNIECKIE"

Przewodnik po ścieżce przyrodniczo-kulturowej. 1998.

Tekst: Stanisława Bańcarz, Robert Hatylak, Małgorzata Tarczyńska-Góra.

ISBN 83-905033-6-0.

Nakład 4 000 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ODPOCZYWAMY Z PIOSENKĄ I GITARĄ

W POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKIM PARKU KRAJOBRAZOWYM"

Śpiewnik piosenek rajdowych. 1999.

Tekst: Stanisława Bańcarz.

ISBN 83-910666-1-4.

Nakład 3 700 szt.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"BADANIA NAD ORNITOFAUNĄ ZIEMI PRZEMYSKIEJ", "PTAKI PODKARPACIA"

Zeszyt naukowy z zakresu ornitologii.

Aktualnie ukazało się 9 zeszytów omawiających awifaunę Polski Południowo-Wschodniej.

Nakład 400 szt. każdy tom.

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA W REZERWACIE PRZYRODY POLANKI w Bykowcach koło Sanoka"

Przewodnik terenowy, 2001.

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Brzozów

Zarząd Okręgu Podkarpackiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku

Tekst Małogorzata Tarczyńska-Góra

Przemysław Kunysz

Maciej Lauterbach

ISBN 83-88754-05-X 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z PLECAKIEM I GITARĄ PRZEZ PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH"

Śpiewnik, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Brzozów

Nadleśnictwo Bircza

Nadleśnictwo Brzegi Dolne

Nadleśnictwo Lesko

Urząd Gminy Olszanica

Urząd Miasta i Gminy w Ustrzykach Dolnych

Ośrodek Wypoczynkowy Arłamów

Ośrodek Wczasowy Służby Więziennej w Olszanicy

Gminny Ośrodek Kultury w Uhercach Mineralnych

Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dolnych

Urząd Miasta i Gminy Lesko

Bieszczadzkie Centrum Informacji Turystycznej

Gminny Ośrodek Kultury w Sanoku

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-85426-96-5 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY"

Składanka, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Urząd Gminy Horyniec

Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu

Przedsiębiorstwo Państwowe Uzdrowisko Horyniec

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-910666-0-6

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH"

Folder - wersje językowe: angielska, niemiecka, rosyjska, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława BAńcarz, Jacek Grzegorzak

ISBN-83-910666-0-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNA KOBYLE JEZIORO W HUCIE ZŁOMY"

Przewodnik terenowy, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Nadleśnictwo Narol

Tekst Małgorzata Tarczyńska-Góra, Przemysław Kunysz, Maciej Sebastianka

ISBN 83-910666-9-X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PRZEWODNIK ORNITOLOGICZNY PO PARKU KRAJOBRAZOWYM POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I PARKU KRAJOBRAZOWYM GÓR SŁONNYCH"

Przewodnik ornitologiczny, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Przemysław Kunysz

ISBN 83-910666-7-3 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE PUSZCZY SOLSKIEJ,

POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI,

POGÓRZA PRZEMYSKIEGO, GÓR SŁONNYCH"

Informator, 2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ"

Folder, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-8-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PTAKI POLSKICH KARPAT WSCHODNICH I PODKARPACIA"

Tom I, J. Hordowski, 2000

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

MERCATOR Przemyśl

Tom II, Przemysław Kunysz, Józef Hordowski, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Folder - wersje językowe: angielska, niemiecka, rosyjska, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-4-9 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"KAPLICZKI ZABYTKOWE W PARKU KRAJOBRAZOWYM POGÓRZA PRZEMYSKIEGO"

Folder, 2001

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-910666-6-5 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ŚCIEŻKA DENDROLOGICZNO-EDUKACYJNA DRZEWA PARKU PODWORSKIEGO W JURECZKOWEJ"

Folder, 2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Urząd Miasta Ustrzyki Dolne

Nadleśnictwo Bircza

Fundacja Karpacka Polska

Tekst Stanisława Bańcarz, Małgorzata Tarczyńska-Góra, Barbara Królak, Przemysław Kunysz 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze jako terenowe formy edukacji ekologicznej.

2002

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-913812-7-7

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpoczywamy z piosenką i gitarą w Roztoczańskich Parkach Krajobrazowych.

Śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-02-8 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-00-1 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Parki Krajobrazowe Pogórza Przemyskiego i Gór Słonnych."

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-913812-6-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Landscape Parks of Solska Primeval Forest of Southern Roztocze of Pogórze Przemyskie of Słonne Mountains"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-06-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Roztoczańskie Parki Krajobrazowe"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-913812-8-5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zwiedzamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z gitarą i piosenką"

śpiewnik, 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-02-8 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Horyniec-Nowiny Horynieckie

Przewodnik dla turystów pieszych i zmotoryzowanych", 2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-89479-04-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Misteria w rezerwacie przyrody Kalwaria Pacławska"

2003

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Klasztor OO Franciszkanów w Kalwarii Pacławskiej

Tekst O. Krzysztof Hura, Grzegorz Hop, Stanisław Kaczmaryk. Zdjęcia O. Jacek Michno

ISBN 83-89479-07-9

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Zwiedzamy Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego z gitarą i piosenką"

śpiewnik, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN - 83-89479-08-7 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Na Górze Sobień"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Krzysztof Jurczak

ISBN 83-89479-10-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Piesze wędrowki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Małgorzata Tarczyska-Góra, Przemysław Kunysz, Robert Bańkosz, Grzegorz Hop, Mirosław Charydczak

ISBN - 83-89479-11-7 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna Za Niwą"

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Małgorzata Tarczyska-Góra, Barbara Królak, Grzegorz Szafran, Przemysław Kunysz

ISBN 83-89479-05-5


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Odpoczywamy z piosenką i gitarą w roztoczańskich parkach krajobrazowych"

śpiewnik, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Stanisława Bańcarz

ISBN 83-919627-2-5 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Rola samorządu terytorialnego i parku krajobrazowego w zrównoważonym rozwoju regionu."

Międzynarodowa Konferencja Horyniec Zdrój, 28-30 września 2004

referaty, 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

ISBN - 83-89479-14-1 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ptaki Podkarpacia"

Tom 10. 2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Praca zbiorowa

ISBN 83-89479-12-5

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Obszar Specjalnej Ochrony NATURA 2000 Pogórze Przemyskie"

2004

Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst Przemysław Kunysz. Zdjęcia Marcin Karetta, Przemysław Kunysz

ISBN - 83-89479-13-3

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PARKI KRAJOBRAZOWE Puszczy Solskiej Południoworoztoczański Pogórza"

Przemyskiego Gór Słonnych

2005

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Stanislawa Bańcarz

Wydanie III

ISBN 83-919627-8-4 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"MONOGRAFIA Przyrodniczo-Historyczna Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego"

2005

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Tekst: Radosław Janicki

Zdjęcia: Radosław Janicki

ISBN 83-89479-16-8 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ptaki Zbiorowisk Łąkowych Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000
POGÓRZE PRZEMYSKIE Ochrona derkacza Crex crex"

2005

Tekst: Przemysław Kunysz

Zdjęcia: Marek Kosiński, Marcin Karetta, Przemysław Kunysz

ISBN 83-89479-15-X 

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ścieżki dydaktyczno-przyrodnicze jako terenowe formy edukacji ekologicznej"

2005

Tekst: Stanisława Bańcarz 

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z plecakiem i gitarą przez Park Krajobrazowy Gór Słonnych"

2006

Tekst: Stanisława Bańcarz

ISBN 83-923027-2-9

NAKŁAD WYCZERPANY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Wędrówki po szlakach turystycznych roztoczańskich parków krajobrazowych"

2006

Tekst: Praca zbiorowa ZPK w Przemyślu

Wydawca: PCKiS w Lubaczowie, ZPK w Przemyślu 

NAKŁAD WYCZERPANY*CD* GŁOSY PTAKÓW OSO Natura 2000 *Pogórze Przemyskie*

2006

Praca zbiorowa

Wydawca: Związek Gmin Turystycznych Pogórza Dynowskiego, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ATLAS Przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Pogórze Przemyskie"

2007

Tekst: Przemysław Kunysz

Mapy: Michał Ferenc 

NAKŁAD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"PTAKI PODKARPACIA nr 11"

2007

Praca zbiorowa

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"ATLAS Przewodnik Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Góry Słonne"

2008

Tekst: Przemysław Kunysz

Mapy: Michał Ferenc 

NAKŁD WYCZERPANY


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ 2009

2008

Praca zbiorowa

Wydawca: WFOŚiGW Rzeszów,

 Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Z PIOSENKĄ I GITARĄ PO PARKACH KRAJOBRAZOWYCH: POGÓRZA PRZEMYSKIEGO I GÓR SŁONNYCH"

Śpiewnik, 2009 rok

Wydanie wznowione

Przygotowanie do druku: ARW JM

Druk: San Set

Mapki: Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie

Nakład: 600 sztuk.

NAKŁAD WYCZERPANY
 

"Szkolny Szlak Turystyczny Bohynie"

Przewodnik turystyczny, 2009 rok

Wydano ze środków finansowych Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Przygotowanie do druku: ARW JM

Druk: San Set

Mapki: Wiesław Szczerba, ARW JM

Nakład: 2000 sztuk


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KALENDARZ 2011

2010

Praca zbiorowa

Wydawca: WFOŚiGW Rzeszów, Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu
 


 

Ścieżka przyrodniczo-kulturowa "Do Ralla"

2011 rok

Wydawca wydania II: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu,

Urząd Gminy w Krasiczynie

Nakład: 1000 sztuk

ISBN 978-83-89479-24-2


"Piesze wędrówki po szlakach turystycznych Parku Krajobrazowego Gór Słonnych"
2012
Wydanie II sfinansowano ze środków: Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

ISBN: 978-83-89479-25-9

NAKŁAD WYCZERPANY
KALENDARZ 2013

2012

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
KALENDARZ 2014

2013

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
wesrja Iwersja II

KALENDARZ 2015

2014

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 1000 sztuk
KALENDARZ 2016

2015

Wydawca: Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Druk: HEDOM Krosno

Nakład: 500 sztuk 

Autorami zdjęć na wykonanych materiałach promocyjnych są:

 1. Ewelina Krupa.
 2. Maciej Sebastianka.
 3. Małgorzata Pociask.
 4. Paweł Dec.

 


 

 

 

       

 

 

 

Publikacja dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Październik 2023

  Dziś są imieniny: Rozalii, Edwina, Franciszka

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31