Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: http://stat.gov.pl/rodo/ informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

Facebook icon Instagram icon BIP icon Disability symbol Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Rada Zespołu Parków******


Posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

 


Akt powoływawczy: UCHWAŁA Nr 35/702/15
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE
z dnia 17 marca 2015r.

w sprawie powołania Rady Zespołu
Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie województwa (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 596 ze zm.) oraz art. 99 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.),

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie uchwala, co następuje:


§ 1. Powołuje się Radę Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu w składzie wymienionym w załączniku do niniejszej Uchwały.

§ 2. Kadencja Członków Rady trwa 5 lat.

§ 3. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępców oraz uchwala Regulamin działania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do Uchwały Nr 35/702/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 17 marca 2015r.

Skład Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu:
1. Pan Stanisław Bajda
2. Pan Tadeusz Bąk
3. Pan Jan Chowaniec
4. Pan Andrzej Dąbrowski
5. Pan Józef Frączek
6. Pan Zbigniew Kopczak
7. Pan Lech Kotkowski
8. Pan Krzysztof Kukuła
9. Pan Józef Michalik
10. Pan Wiktor Niećko
11. Pan Piotr Patla
12. Pan Jan Pączek
13. Pan Krzysztof Pobuta
14. Pan Grzegorz Poznański
15. Pan Henryk Rążewski
16. Pan Piotr Reizner
17. Pan Robert Serkis
18. Pan Robert Stankiewicz
19. Pani Jadwiga Szylak
20. Pan Stanisław Woś

a proponowani na członków Rady kandydaci są kompetentnymi i znanymi działaczami na rzecz ochrony przyrody. Zajmują się zawodowo lub naukowo tematyką związaną z ochroną przyrody, leśnictwem i planowaniem przestrzennym. Jako przedstawiciele samorządów terytorialnych angażują się w działalność na rzecz promowania i prowadzenia zrównoważonego rozwoju obszarów leżących w granicach parków krajobrazowych, zarządzanych przez tut. Zespół. Ponadto współpracują z Zespołem Parków Krajobrazowych w Przemyślu podczas organizacji przedsięwzięć edukacyjnych i turystycznych.

 

SKŁAD PREZYDIUM RADY:

Przewodniczący Rady: Pan Zbigniew Kopczak

Viceprzewodniczący Rady: Pan Krzysztof Kukuła, Pan Jan Pączek
 

REGULAMIN RADY

 

Dnia 28 listopada 2019r. w pracowni edukacyjnej Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, odbyło się ostatnie w tej kadencji tj. 2015-2020 posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Spotkanie prowadził Przewodniczący Rady, Pan Zbigniew Kopczak-Nadleśniczy Nadleśnictwa Bircza. Zebranym na spotkaniu członom Rady prezentację na temat zadań zrealizowanych przez nasz Zespół w 2019 roku przedstawił Dyrektor Jerzy Wolski. Kolejnym punktem posiedzenia było zapoznanie wszystkich zgromadzonych ze stanem realizacji zadania dofinansowanego z RPO Województwa Podkarpackiego pn.: Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”, którego dokonali zaproszeni na Radę pracownicy Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddziału w Przemyślu. Podczas dyskusji poruszono ponadto bieżące sprawy dotyczące Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

 

 

W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją zagrożenia epidemiologicznego od marca 2020 roku, nie było możliwe zwołanie posiedzenia kończącego kadencję Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu, w związku z powyższym w imieniu Zarządu Województwa Podkarpackiego wszystkim członkom Rady przesłano listowne podziękowania za uczestnictwo w jej pracach, w szczególności za służenie swoją wszechstronną wiedzą i doświadczeniem.


 

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Listopad 2020

  Dziś są imieniny: Leslawa, Zdzislawa, Stefana

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30