Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej


Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego  w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej z dnia 28 października 2013r.

Zmiana Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej z dnia 27 września 2021r.

Zmiana uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawach parków krajobrazowych z dnia 12 września 2022 r.

Powołany został uchwałą WRN w Przemyślu nr XXIV/175/88 z dnia 26 maja 1988r., utrzymany w mocy Obwieszczeniem Wojewody Przemyskiego z dnia 11 grudnia 1990 roku zaktualizowany Rozporządzeniem Wojewody Przemyskiego nr 11 z dnia 24 kwietnia 1997 roku. Obecnie zlokalizowany jest na terenie gmin Cieszanów i Narol oraz Miasta Narol w powiecie lubaczowskim. W województwie podkarpackim obejmuje obszar 7.590 ha( pozostałe 21.303 ha - woj. lubelskie). Zajmuje lesiste, południowo - zachodnie wzgórza części krawędziowej Roztocza Środkowego oraz fragment rozciągającej się u jego stóp - Puszczy Solskiej.
   MAPA

 

"Szumy" na Tanwi

Teren ten w zdecydowanej części porastają bory sosnowe, fragmentarycznie buczyny z udziałem jodły oraz olsy tworzące wysoce naturalny krajobraz, urozmaicony ciągami wydm i brzeżnym pasmem wzgórz Roztocza z elementami krajobrazu kulturowego w postaci bezleśnych enklaw terenów rolniczych i zabudowy wsi Huta Różaniecka, Łozy, Maziarnia i Stawy. Zróżnicowanie szaty roślinnej wyraża się bogactwem występowania wielu naturalnych zbiorowisk roślinnych z rzadkimi i chronionymi gatunkami roślin, m. in. śnieżyczką przebiśnieg, rosiczką długolistną i pośrednią oraz widłakiem wrońcem. Na obniżonym terenie puszczańskim, pomiędzy strefą krawędziową Roztocza - od północy i ciągami wydm - od południa, występują szczególnie bogate zbiorowiska roślinne siedlisk wilgotnych:

 • - sosnowego boru bagiennego z borówką bagienną,
 • - trzcinnikowego boru bagiennego z borówką czernicą,
 • - trzęślicowego boru bagiennego. 

Pałac w Rudzie Różanieckiej

Otaczają one płaty zbiorowisk krzewinkowo - torfowcowych, mokrych wrzosowisk i torfowisk. Wzdłuż koryt potoków Paucza i Różaniec, w obrębie ich rozlewisk i zastoisk, a także wokół przyległych stawów rybnych występują typowe zbiorowiska z grupy olsów i zbiorowisk zaroślowych z panującą olchą czarną i wierzbami. Bardziej suche, wzniesione tereny obfitują w grzyby jadalne. Lokalnie południowe skłony wydm porastają suche bory chrobotkowe.
 

Dominujące nad Równiną Puszczańską masywy wzgórz Góra Grochy i Bukowy Las (270 - 310 m. n.p.m.) zajmują wyspowo zbiorowiska żyznej buczyny karpackiej z udziałem jodły i żywca gruczołowatego. Walory przyrodnicze zbiorowiska buczyny zostały objęte ochroną prawną w rezerwacie "LAS BUKOWY". Liczne rozlewiska i urządzone w ich obrębie stawy z otaczającymi je lasami stanowią ostoje dla zwierząt, szczególnie dla ptaków. Spotkać tu można perkoza rdzawoszyjego, kanię czarną, czaplę siwą, bociana białego i czarnego oraz cietrzewia. W głębi puszczy wśród starodrzewia gniazduje głuszec, puchacz a nawet bielik. Nad Różańcem usłyszeć można ptaki śpiewające, m. in.: podróżniczka, strumieniówkę i brzęczkę. Znajdują tu również dogodne warunki bytowania ssaki: wilk, wydra, żołędnica i nietoperz. W zimnych i czystych wodach potoków występuje bogata ichtiofauna, m.in. pstrąg potokowy i lipień.

Prace leśne w Puszczy Solskiej

ZWIEDZANIE PARKU - Dostępność terenu dla uprawiania różnorodnej turystyki ułatwiają przebiegające przez ostępy leśne, bite drogi publiczne. Pieszym wycieczkom sprzyja sieć gospodarczych duktów leśnych, co ma istotne znaczenie ze względu na bardzo skromne zaplecze turystyczne w otulinie Parku. Najbliższą, dobrze rozwiniętą bazą turystyczną, jest leżący po stronie województwa zamojskiego Susiec, którego położenie pozwala na osiąganie dowolnych rejonów Parku w ramach jednodniowych "wypadów". Atrakcyjniejsze elementy przyrodnicze i zabytki kultury Parku można spotkać wędrując po oznakowanym żółtym szlaku turystycznym, który swój początek bierze w otulinie Parku w m. Narol, prowadząc wzdłuż Tanwi przez Młynki na teren województwa lubelskiego. Kończy swój bieg w Suścu.


 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31