Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Owady pożyteczne i zapylacze mają swoje domki.

Celem zorganizowanego konkursu przyrodniczego dla uczniów klas V-VIII szkół podstawowych było zwrócenie uwagi na rolę owadów pożytecznych i zapylających, poprawa ich warunków bytowania w środowisku przyrodniczym oraz popularyzacja idei czynnej ich ochrony, a także ochrona bioróżnorodności na terenie parków krajobrazowych administrowanych przez tut. Zespół.

Zaproszenie do konkursu wysłano do 19 szkół podstawowych z terenu Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. W terminie przewidzianym Regulaminem uczniowie wykonali 39 prac.

Technik budowy domków dla owadów jest kilka. Do budowy wszystkich najlepiej stosować naturalne materiały, występujące w przyrodzie. Większości materiałów budowlanych nie musimy kupować, wystarczy użyć tego, co występuje w naszym ogrodzie lub można zebrać podczas spaceru. Z takich naturalnych materiałów zostały wykonane konkursowe domki.

Wszystkie prace były bardzo staranie zrobione, z dużą dbałością o każdy szczegół.

W związku z bardzo wysokim poziomem prac Komisja postanowiła nagrodzić wszystkich uczestników konkursu równorzędnymi nagrodami za udział.

Uroczyste podsumowanie konkursu miało miejsce w trzech szkołach podstawowych tj.: Przedmieściu Dubieckim,

 

 

 

Krzywczy

 

 

i Krównikach,

 

 

gdzie odbyły się krótkie apele szkolne, podczas których nagrodzono autorów prac oraz nauczycieli. W szkołach podstawowych w Krzywczy

 

 

i Krównikach

 

 

odbyły się dodatkowo zajęcia edukacyjne poświęcone krajobrazowi i jego ochronie.

Uczniowie ze szkół podstawowych w Lipie i Żohatynie wraz z opiekunem na uroczyste wręczenie nagród przyjechali do siedziby Zespołu i przekazali dwa domki dla owadów pożytecznych, jeden na potrzeby edukacji przyrodniczej w naszej Pracowni, drugi zostanie zagospodarowany na zewnątrz.

 

 

Pozostałe wszystkie wykonane domki trafiły już, lub trafią w najbliższym czasie do przydomowych ogródków, by umożliwić wprowadzenie się do nich owadów pożytecznych/zapylaczy. Będą one obserwowane, a informacje o tym co się w nich dzieje będzie ciekawą lekcją przyrody.

Takie domki są szczególnie potrzebne na wiosnę, kiedy owady składają jaja. Latem domki umożliwią owadom nocleg i schronienie, a jesienią owady mogą w nich znaleźć miejsce do przezimowania.

Nauczyciele-opiekunowie oraz uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali nagrody ufundowane przez tut. Zespół.

 

Wszystkim uczestnikom konkursu bardzo dziękujemy za piękne domki/hotele,

a opiekunom za zangażowanie i zachęcenie swoich podopiecznych do konkursu. smiley

 

 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Czerwiec 2024

  Dziś są imieniny: Wita, Jolanty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30