Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Ogólnopolska edycja programu edukacyjno-grantowego „Velvet. Piątka dla Natury”

Przedsięwzięcie skierowane jest do uczniów oraz nauczycieli klas I-III szkół podstawowych. Jego ideą jest uczenie dzieci od najmłodszych lat, jak ważna jest ochrona środowiska naturalnego. Jeśli w skuteczny sposób uda nam się je do tego zachęcić, w przyszłości same będą pielęgnowały nabyte już ekologiczne nawyki.

W ramach programu powstaną atrakcyjne, w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji. Ich tematyka nawiązuje do strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025” firmy Velvet CARE. „Eco Agenda 2025” wskazuje na pięć obszarów, w których Velvet CARE podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska – są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody w procesie produkcyjnym, segregowanie odpadów, ograniczanie zużycia plastiku oraz redukcja źródeł emisji gazów cieplarnianych. Każdy scenariusz lekcji będzie zwieńczony propozycją zadania konkursowego, do którego nauczyciel może przystąpić ze swoją klasą. Zarówno scenariusze, jak i zadania konkursowe będą dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl.

Ponieważ podstawowym celem programu jest edukacja ekologiczna, główna nagroda również będzie miała charakter edukacyjny. Chcemy zaoferować 10 zwycięskim klasom bilety na wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. Wierzymy, że pomogłoby to dzieciom utrwalić i poszerzyć zdobytą już wiedzę.

W ramach komunikacji programu będziemy szeroko informować, że bilety na wycieczkę do Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu są główną nagrodą w konkursie dla szkół z województwa podkarpackiego, podkreślając wyjątkowe walory przyrodnicze i edukacyjne tego miejsca.

Edycja ogólnopolska programu „Velvet. Piątka dla Natury” jest kontynuacją edycji regionalnej, która została zrealizowana w pierwszej połowie 2021 roku w powiatach olkuskim i zawierciańskim. Cieszyła się ona ogromnym zainteresowaniem szkół a nauczyciele  docenili wartość merytoryczną przygotowanych w ramach programu materiałów. Wierzymy, że dzięki edycji ogólnopolskiej uda nam się zaszczepić w dzieciach w całym kraju dobre nawyki w zakresie troski o środowisko naturalne.

Więcej informacji na temat programu „Velvet. Piątka dla Natury” można znaleźć na stronie www.piatkadlanatury.pl oraz w załączonym dokumencie „Szczegółowy opis programu”.


 

Szczegółowe informacje o programie „Velvet. Piątka dla Natury”

 

Nazwa i rodzaj przedsięwzięcia

Program edukacyjno-grantowy „Velvet. Piątka dla Natury” organizowany jest w ramach działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu firmy Velvet CARE.

Podstawowe dane kontaktowe

Velvet CARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Klucze-Osada 3

32-310 Klucze

W imieniu Velvet CARE działania komunikacyjne programu „Velvet. Piątka dla Natury” prowadzi firma Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Sp.j., upoważniona przez Velvet CARE do bieżącego kontaktu z jego partnerami i beneficjentami.

Garden of Words Pawlikowska-Poleszak i Nieściuszko-Bujnicka Sp.j.

adres: ul. Zawojska 36,

02-927 Warszawa

W imieniu Garden of Words:

Ewa Aniołkowska

Account Executive

e.aniolkowska@gardenofwords.pl

+48 511 478 028

Opis programu „Velvet. Piątka dla Natury”

 

 

 

Program „Velvet. Piątka dla Natury” został stworzony dla uczniów oraz nauczycieli szkół podstawowych. Ma na celu wspieranie nauczycieli w codziennej edukacji w zakresie postaw ekologicznych. W ramach programu powstaną dedykowane, w pełni zgodne z podstawą programową scenariusze lekcji. Scenariusze swoją tematyką nawiązują do strategii do strategii zrównoważonego rozwoju „Eco Agenda 2025” firmy Velvet CARE. „Eco Agenda 2025” wskazuje na pięć obszarów, w których Velvet CARE podejmuje działania na rzecz ochrony środowiska – są to: troska o drzewa, oszczędzanie wody w procesie produkcyjnym, segregowanie odpadów, ograniczanie zużycia plastiku oraz redukcja źródeł emisji gazów cieplarnianych.

Każdy scenariusz lekcji będzie zwieńczony propozycją zadania konkursowego, do którego nauczyciel może przystąpić ze swoją klasą.

Zarówno scenariusze, jak i zadania konkursowe będą dostępne dla użytkowników zarejestrowanych na stronie www.piatkadlanatury.pl całkowicie bezpłatnie. Oddzielnym filarem programu jest możliwość złożenia przez dyrektora placówki wniosku o dofinansowanie ekoprojektu realizowanego lub planowanego przez szkołę. Druga edycja programu skierowana jest do szkół w całej Polsce. Wierzymy, że stworzenie ciekawej dla nauczycieli propozycji zajęć znacznie przyczyni się do rozwoju dzieci i poszerzenia ich wiedzy w zakresie ekologii. Inspirujemy zatem do wspólnego działania dla środowiska!

Miejsce, termin, zasięg

II edycja programu „Velvet. Piątka dla Natury” będzie realizowana
w terminie: październik 2021 r. – luty 2022 r. i ma charakter ogólnopolski.

Miejsce realizacji:

Strona internetowa www.piatkadlanatury.pl

Ramowe terminy programu (mogą ulec nieznacznym przesunięciom):

Początek października 2021 r. – rozpoczęcie programu dla całej Polski

Październik – koniec grudnia – czas trwania konkursu dla całej Polski (tj. możliwość zgłaszania się do konkursu artystycznego oraz składania wniosków o dofinansowanie ekoprojektu przez dyrektorów placówek)

Połowa lutego 2022 r. – ogłoszenie zwycięzców konkursu (obu filarów programu)

Zasady aplikowania

Nauczyciele szkół podstawowych mogą aplikować za pomocą konta na stronie www programu, przypisując się do odpowiedniej szkoły z listy i wybierając klasę, której dany nauczyciel jest opiekunem.

Na etapie zakładania konta na stronie www zainteresowana osoba wybierze, czy jest nauczycielem, czy dyrektorem – w zależności od wyboru algorytm pokaże albo scenariusze lekcji i formularz konkursowy (ekowyzwanie do każdego ze scenariuszy – skierowane do nauczycieli), albo informacja o możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie (skierowana do dyrektora).

Czy udział w przedsięwzięciu jest odpłatny?

Nie, chętni zgłaszający się do programu nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa.

Cele

Celem programu jest wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach i aktywizowanie uczniów oraz ich rodzin, a także pedagogów do zmieniania na lepsze ich najbliższego otoczenia. Program ma przyczynić się również do rozwoju świadomości ekologicznej wśród najmłodszych, która w przyszłości zaprocentuje w codziennych nawykach. Cele będą realizowane poprzez przygotowane przez specjalistów materiały edukacyjne, a także poprzez przyznanie zwycięzcom konkursu: 10 nagród na każde województwo (łącznie 160 nagród) w postaci voucherów na wycieczki edukacyjne lub nagród rzeczowych o charakterze edukacyjnym (jeżeli ze względu na pandemię realizacja wycieczek nie będzie możliwa); 16 grantów o wartości 7000 zł każdy w różnych kategoriach; nagród pocieszenia w postaci 36 palet papieru toaletowego za realizację projektów z zakresu:

- troski o drzewa (np. renowacja terenu zielonego wokół szkoły, nowe nasadzenia);

- oszczędzania wody (np. poprzez wymianę instalacji w szkolnych łazienkach);

- segregowanie odpadów (np. poprzez zakup specjalnie oznakowanych koszy z przyjazną instrukcją, jak właściwie segregować odpady);

- ograniczania zużycia plastiku (jw.);

- redukcję źródeł emisji gazów cieplarnianych (np. instalacja chodnika antysmogowego lub posadzenie roślin oczyszczających powietrze na terenie zielonym wokół szkoły/zakup roślin do klas). 

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Lipiec 2024

  Dziś są imieniny: Walentyny, Krzysztofa, Jakuba

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31