Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu

Dnia 16 grudnia 2020r. odbyło się posiedzenie Rady Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu. W związku z zaistniałą w naszym kraju sytuacją zagrożenia epidemiologicznego, spotkanie odbyło się online i miało charakter wideokonferencji. Było to pierwsze spotkanie Członków Rady w nowo powołanym składzie w kadencji 2020-2025. Spotkanie poprowadził p.o. Dyrektor Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu Pan Dariusz Kozik. Pierwszym punktem spotkania było uchwalenie Regulaminu Rady na nową kadencję. Następnie dokonano wyboru Prezydium Rady poprzez wypełnienie ankiety, która wyłoniła spośród 16-stu Członków Przewodniczących Rady. Kolejnym punktem spotkania było przedstawienie prezentacji o Zespole Parków Krajobrazowych w Przemyślu, a także krótkich, zbiorczych informacji o parkach krajobrazowych, administrowanych przez Zespół. Przedstawiono również osiągnięcia Zespołu za rok 2020 w postaci rocznego sprawozdania oraz opis celów i zadań do zrealizowania w roku następnym tj. 2021. Istotnym punktem posiedzenia było przedstawienie przez Wykonawcę postępu prac przy realizacji zadania pn. "Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich". Projekt realizowany jest w ramach osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Spotkanie zakończyło się dyskusją.

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Czerwiec 2024

  Dziś są imieniny: Wita, Jolanty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30