Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez promowanie odpowiednich praktyk rolniczych: „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne”

W dniu 21 września 2020 r. Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu w ramach współpracy z miejscowym Powiatowym Zespołem Doradztwa Rolniczego, podległym Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego w Boguchwale użyczył pomieszczenia dydaktycznego do przeprowadzenia szkolenia dla rolników z terenu gmin powiatu przemyskiego nt. „Zasady wejścia i realizacji Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”.

Szkolenie prowadził prac. PZDR Przemyśl p. Lubomira Michałuszko – gł. specj. doradztwa rolniczego i doradca rolno-środowiskowy. W szkoleniu tym uczestniczył także nasz Zespół.

Misją rolników jest wytwarzanie dla społeczeństwa bezpiecznej, dobrej jakościowo żywności. W swej działalności uwzględniają oni przede wszystkim uwarunkowania ekonomiczne. Jednocześnie produkcja rolna opiera się na zasobach naturalnych a jej trwałość zależy od stanu środowiska i klimatu. Z punktu widzenia całego społeczeństwa, sposób, w jaki prowadzi się działalność rolniczą jest ważny - nie tylko ze względu na ilość i jakość produkcji ale też wpływ rolnictwa na przyrodę.

Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej UE jest promowanie takich praktyk rolniczych, które sprzyjają ochronie środowiska. Cel ten jest realizowany m. in. poprzez wdrażanie we wszystkich państwach członkowskich UE Działania rolno- środowiskowo-klimatycznego. Polega ono na stosowaniu płatności rekompensujących poniesione dodatkowe koszty i utracone dochody rolnikom, którzy dobrowolnie stosują metody produkcji sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz zasobów środowiska, przede wszystkim gleby i wody. Ekstensywne użytkowanie jest przyjazne dla środowiska.

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne składa się z tzw. pakietów i wariantów określający zakres praktyk rolniczych, których stosowanie sprzyja zachowaniu środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego. Rolnicy mogą wybrać odpowiedni dla siebie pakiet i wariant, podjąć zobowiązanie co do stosowania odpowiednich praktyk w okresie 5 lat i w efekcie uzyskać płatności.

Istotą Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego jest promowanie praktyk rolniczych przyczyniających się do ochrony gleb, wód, klimatu, cennych siedlisk przyrodniczych, zagrożonych gatunków ptaków, zagrożonych zasobów genetycznych roślin uprawnych i zwierząt gospodarskich a także ochrony różnorodności krajobrazu.

Praktyki stosowane w ramach Działania wpływają na zróżnicowanie różnorodności biologicznej w krajobrazie wiejskim, przyczyniają się do zwiększenia różnorodności gatunkowej i liczebności owadów zapylających a także do tworzenia siedlisk występowania wielu innych gatunków zwierząt.

Ankieta: Gdybym mógł na jedną dobę przemienić się w dzikie zwierzę, wcieliłbym się w:

 Zobacz wyniki
 • Grudzień 2023

  Dziś są imieniny: Balbiny, Bibianny, Pauliny

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31