Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Aktualności

III-parkowy etap Ogólnopolskiego Konkursu pn."Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski"

 

W dniu 09 stycznia 2020 roku Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu przeprowadził III - parkowy etap XIX edycji Ogólnopolskiego Konkursu pt. ”Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W trzech miejscowościach Parków Krajobrazowych: Puszczy Solskiej – Narolu, Pogórza Przemyskiego – Babicach i Gór Słonnych – Sanoku, młodzież z klas VI, VII i VIII szkół podstawowych z 10 szkół pisała testy z wybory, kwalifikujące jeden zespół czteroosobowy z każdego parku krajobrazowego do kolejnego IV-wojewódzkiego etapu konkursu.

W Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego, a dokładniej w Zespole Dworsko-Parkowym w Babicach spotkali się uczniowie 4 szkół z: Babic, Olszan, Przedmieścia Dubieckiego i Sierakośc. Na obszarze Parku Krajobrazowego Gór Słonnych ten etap odbywał się w Sali Herbowej Urzędu Miasta Sanoka, gdzie uczestniczyli uczniowie ze szkół w: Sanoku (Szkoła Podstawowa Nr 8) i Tyrawie Wołoskiej. W związku z trudnymi warunkami atmosferycznymi nie dojechali uczniowie ze Szkół Podstawowych w: Lipie i Łubnie – Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego oraz Uherzec Mineralnych i Wojtkowej - Park Krajobrazowy Gór Słonnych.

Na terenie Parku Krajobrazowego Puszczy Solskiej, w Szkole Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu rywalizowały ze sobą drużyny z czterech szkół tj. z Narola i Horyńca-Zdroju reprezentujące Południoworoztoczański Park Krajobrazowy oraz z Cieszanowa i Rudy Różanieckiej – Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej.

Każda drużyna uczestnicząca w III-parkowy etapie miała 30 minut na wypełnienie testu, składającego się z 25 pytań, z których 10 to tzw. pytania ogólne, identyczne we wszystkich województwach, dotyczące wiedzy z zakresu ekologii, ochrony przyrody, ochrony środowiska, biologii i geografii, zgodne z podstawa programową dla klas VI,VII i VIII szkoły podstawowej - pytania przygotowane w tej edycji przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/ Wrocław. Pozostałe 15 pytań dotyczyło parków krajobrazowych administrowanych przez nasz Zespół. Wszystkie z nich były pytaniami zamkniętymi, a w całym teście można było otrzymać max. 25 punktów.

Po jego ocenie do etapu IV-wojewódzkiego zakwalifikowały się następujące drużyny:

PARK KRAJOBRAZOWY PUSZCZY SOLSKIEJ

Szkoła Podstawowa im. kpt. Władysława Ważnego w Rudzie Różanieckiej

1. Bartosz Mazur

2.Amelia Franus

3. Paulina Szałańska

4. Maja Skoczylas

Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Mazur

POŁUDNIOWOROZTOCZAŃSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Szkoła Podstawowa im. Św. Brata Alberta w Narolu

1. Aleksandra Szularz

2. Aleksandra Stankiewicz

3. Gabriela Kudyba

4. Aleksandra Żołądek

Nauczyciel przygotowujący: Pani Anna Wołoszyn

PARK KRAJOBRAZOWY POGÓRZA PRZEMYSKIEGO

Publiczna Szkoła Podstawowa w Babicach

1. Martyna Kopiec

2. Aneta Dec

3. Oliwia Wiśniowska

4. Ilona Minorowicz

Nauczyciel przygotowujący: Pani Marta Jasińska

PARK KRAJOBRAZOWY GÓR SŁONNYCH

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Tyrawie Wołoskiej

1. Magdalena Trebęda

2. Zuzanna Batorska

3. Izabela Kwolek

4. Bożena Kubik

Nauczyciel przygotowujący: Pani Małgorzata Jasińska

Następny etap konkursu odbędzie się w dniu 19 marca 2020 roku o godzinie 10 w auli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, a uczniowie oprócz testu, w którym znajdą się zarówno zadania zamknięte jak i otwarte będą rozpoznawać gatunki chronione roślin i zwierząt.

Gratulujemy wszystkim Laureatom oraz wszystkim uczestnikom tego etapu konkursu. Dziękujemy za pomoc w organizacji Dyrekcji Szkoły Podstawowej im. Św. Brata Alberta w Narolu, Panu Burmistrzowi Miasta Sanok oraz Panu Wójtowi Gminy Krzywcza.

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Maj 2024

  Dziś są imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31