Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Rezerwat "LEONCINA"

Rezerwat "LEONCINA" utworzony na powierzchni 8,67 ha w 2001 roku (Rozporządzenie Wojewody Podkarpackiego z dnia 15 maja 2001r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Dz. Urz. Woj. Podkarp. Nr 38 poz. 641 z dnia 10 czerwca 2002r.) położony jest na gruntach wsi Tarnawce (Gmina Krasiczyn) w województwie podkarpackim.

Administracyjnie obszar rezerwatu leży na terenie leśnictwa Prałkowce, w obrębie leśnym Krasiczyn, Nadleśnictwa Krasiczyn (z siedzibą w Przemyślu), będącego w Zarządzie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Rezerwat utworzony został w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowiska kłokoczki południowej Staphylea pinnata. W oparciu o przeprowadzone prace fitosocjologiczne można stwierdzić że cały obszar rezerwatu zajmuje typowy podzespół grądu- Tilio-Carpinetum typicum (z wyjątkiem nielicznych kęp sosnowych, gdzie jest zniekształcony). Do gatunków runa należy jaskier kaszubski (Ranunculus cassubicus), turzyca orzęsiona (Carex pilosa), oraz najliczniej występująca gwiazdnica wielkokwiatowa (Stellaria holostea). Są to gatunki charakterystyczne dla zespołu Tilio-Carpinetum i związku Carpinion betuli. W rezerwacie "Leoncina" występuje jedno z nielicznych w Polsce skupisk kłokoczki południowej (Staphylea pinnata) w jej naturalnym zasięgu. Kłokoczka południowa swym zasięgiem obejmuje południową i południowo-zachodnią Europę, Azję Mniejszą oraz Kaukaz. Należy do rodziny Staphyleaceae - kłokoczkowate, rodzaju Staphylea kłokoczka, którego jedynym przedstawicielem w Polsce jest kłokoczka południowa (Staphylea pinnata).


Owocujące krzewy kłokoczki południowej Staphylea pinnata


Owocujące krzewy kłokoczki południowej Staphylea pinnata

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Maj 2024

  Dziś są imieniny: Iwony, Dezyderego, Kryspina

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31