Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

Realizując wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE prosimy o zapoznanie się z udostępnioną na stronie: RODO informacją na temat przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych

YouTube icon Facebook icon Instagram icon BIP icon Map icon

Zespół Parków Krajobrazowych
w Przemyślu

Realizowane projekty

 

Tytuł projektu:Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich” projekt realizowany w ramach osi Priorytetowej IV Ochrona środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego, Działanie 4.5 Różnorodność biologiczna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Cel i planowane efekty: Poprawa ochrony bioróżnorodności podkarpackich parków krajobrazowych poprzez opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń na potrzeby sporządzenia planów ochrony dla pięciu parków krajobrazowych. Realizacja projektu przyczyni się pośrednio do zahamowania spadku różnorodności biologicznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz pozwoli na zrównoważone korzystanie z zasobów dziedzictwa przyrodniczego.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji dotyczącej zasobów i zagrożeń: tworów i składników przyrody, walorów krajobrazowych i wartości kulturowych na potrzeby opracowania planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej i Lasy Janowskie. Dla każdego z w/w parków krajobrazowych zostaną przygotowane stosowne operaty, a ponadto zostanie opracowany i wdrożony publiczny system informacji przestrzennej - geoportal, który składał się będzie z portalu mapowego oraz portalu informacyjnego (z informacjami tekstowymi, graficznymi, fotograficznymi) zawierającymi dane na temat elementów przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych parków.

Realizator projektu:   Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

Całkowita wartość projektu:  2 593 595,00 zł

Dofinansowanie (Fundusze Europejskie):  2 196 055,73 zł

Wkład własny (Województwo Podkarpackie):  397 539,27 zł

Okres realizacji projektu:

- rozpoczęcie realizacji projektu 24.05.2018 r.

- zakończenie realizacji projektu 30.06.2021 r.OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zespół Parków Krajobrazowych w Przemyślu zaprasza do składania ofert na zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego, realizowane w ramach projektu pn.: „Opracowanie  dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”.

 

Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej w dniu 13.05.2019 r.

 

Poniżej załączniki do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy o realizację przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ – wzór oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór wykazu usług

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór wykazu kadry wykonawcy

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia z art.25a ust.1 PZP podstawy wykluczenia

Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór oświadczenia z art.25a ust.1 PZP warunki udziału

Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór oświadczenia RODO

Odpowiedź na zapytanie

Protokół z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyłonieniu wykonawcy

Ankieta: Do którego drzewa najchętniej byś się przytulił?


 Zobacz wyniki
 • Czerwiec 2024

  Dziś są imieniny: Wita, Jolanty

 • Pn
 • Wt
 • Śr
 • Cz
 • Pi
 • So
 • Ni
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30